Todos Variedades / Strains de "Auto OG Kush".

3 Auto OG Kush Strains

Nombre de la variedad breeder Indica o Sativa? En interiores o al aire libre/exteriores? época de floración (días) Feminizaste? Usuario-Evaluacion
Auto Og Kush Bulk Seed Bank ruderalis/indica/sativa Indoor, Outdoor 75
Auto OG Kush Original Sensible Seeds ruderalis/indica/sativa Indoor, Outdoor ?
Auto OG Kush Victory Seeds ruderalis/indica/sativa Indoor, Outdoor, Greenhouse 74